Contacte:
Apartat de correus, 114
08349 Cabrera de Mar
Tel. 672 673 760
correu@galerada.cat

    

publicacions

publicacions

traduccions

serveis editorials


Distribuïdora:
NUS DE LLIBRES
EXHAURIT
ISBN: 84-932998-0-4
Primera edició: 2002

Traslacions culturals
Montserrat Cots

El present volum recull una serie d’articles, alguns dels quals difícilment avui accessibles al públic lector, que posen de manifest interferències culturals entre França i Espanya a través de traduccions o adaptacions que tenen especial interès per ser exemples de transposicions culturals o perquè generaren un horitzó d’espectatives diferent en cada grup social.
El vostre cistell