Publicació d’informació i opinió.
Director: Pere Codina
Consell de redacció: Sefa Amell, Montserrat Camps, Enric Cirici, Oriol Domingo, Valentí Fàbrega, Joan Guitart, Joan Maluquer i Ferrer, Montserrat Morera, Ramon M. Nogués i Xavier Semillas
Edició: El Pregó Associació Cultural - Galerada Serveis d’Edició SCCL.
Apartat de Correus: 33203. 08080 Barcelona
Telèfon 672 673 760 — elprego@galerada.cat

Seguiu-nos a twitter: @El PregoRevista


Consulteu els números d'anys anteriors

Fes-te’n subscriptor
Preu de la subscripció anual d'1 exemplar (2019):
35,00 euros l'any
Preu de les subscripcions col·lectives (2019): 24,00 euros per exemplar l'any
Subscripcions col·lectives a partir de 10 exemplars i a una mateixa adreça

PVP: 3 euros (11 números ordinaris) i 6 euros (1 número especial)


 
El Pregó número 566 (4) 2019
Sumari:
Pasqua: llibertat per als captius, de Ramon M. Nogués
Agenda, de Montserrat Morera
La recerca de la saviesa, de Valentí Fàbrega i Escatllar
Dona i Vaticà. Arran de la dimissió de Lucetta Scaraffia, de Ramon M. Nogués
Volem bons bisbes catalans i també un model propi d'Església, de Josep Torrens
La vida de Jacint Verdaguer, de Narcís Garolera
Josep Maria Totosaus en el record i agraïment, de Ramon Pujades
Ferides obertes a l'Església de Xile: de la tristesa a l'esperança, de Mn. Salvador Bacardit
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris
Accent de Mn. Josep Maria Totosaus
Quadre d’honor: Marta Pessarrodona
Quarto fosc: Santiago Cantera, prior del Valle de los Caídos
El Pregó número 565 (3) 2019
Sumari:
I si fóssim més radicals, del Consell de Redacció d'«El Pregó»
Cinema, de Montserrat Morera
Cohèlet. Una història sense salvació, de Valentí Fàbrega i Escatllar
El futur arquebisbe de Tarragona, metropolità i primat, de Josep Gil i Ribas
Església amb poder o amb autoritat?, de Pere Codina i Mas
Els missioners dels Sagrats Cors deixen el Santuari del Lluc. 128 anys al servei de la fe, la cultura i el país, de Pere Fullana
Diaconat femení? Avui? I per a què?, de Magda Tomàs i Ribes
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris
Accent de Joan Pau II
Quadre d’honor: les abadesses i les priores benedictines i cistercenques
Quarto fosc: els testimonis del judici als presos polítics que o bé menteixen o bé s'han tornat desmemoriats
 
El Pregó número 564 (2) 2019
Sumari:
Populisme i populistes, de Joan Guitart
Cinema, de Montserrat Morera
Cohèlet, un savi escèptic, de Valentí Fàbrega i Escatllar
El que encara cantem a missa, de Pere Codina i Mas
L'esperit, l'amor, les matemàtiques, de David Jou
En record de Lluís Duch, de Montserrat Camps Gaset
Judici al règim espanyol per la causa sobiranista, d'Oriol Domingo
El bisbe de Perpinyà i els armilles grogues: «El desig de viure millor interpel·la l'Església», d'Anne-Benedicte Hoffner
Budisme i secularització, de Ramon M. Nogués
El revers de la sospita, de Xavier Semillas i Julià
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris
Accent de Carles Armengol
Quadre d’honor: els nostres presos polítics
Quarto fosc: Jair Bolsonaro
El Pregó número 563 (1) 2019
Sumari:
Vuitanta anys de l'exili, de Joan Maluquer i Ferrer
Cinema, de Montserrat Morera
La brutícia autèntica, de Valentí Fàbrega i Escatllar
El Concili de Trento (1545-1563). Una mirada ucrònica, de Ramon Mir
El que hem cantat a missa, de Pere Codina i Mas
Llenguatge religiós i models mentals (II): «Déu no va lliurar el seu fill a la crucifixió», de Lluís Busquets i Grabulosa
L'epifania i les Esglésies orientals, de Sebastià Janeras
«El Pregó». Balanç del 2018, per l'Editori
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris
Accent de Pilar Rahola
Quadre d’honor: la jove saudita Rahaf Mohammed Al Qunun
Quarto fosc: Donald Trump

Punts de venda
Trobareu El Pregó a les llibreries:

- Claret (Llúria, 5) de Barcelona
- Geli (Argenteria, 18) de Girona
- La Puça (La Vall, 18) d'Andorra la Vella

- Màrquez (Muralla de Sant Llorenç, 2) de Mataró
- Ramon Llull (la Palma, 9) de Lleida
- Santa Anna (plaça de la Caserna, 9) de Granollers