Publicació d’informació i opinió.
Director: Pere Codina
Consell de redacció: Sefa Amell, Enric Cirici, Oriol Domingo, Valentí Fàbrega, Joan Guitart, Joan Maluquer i Ferrer, Montserrat Morera, Ramon M. Nogués i Xavier Semillas
Edició: El Pregó Associació Cultural - Galerada Serveis d’Edició SCCL.
Apartat de Correus: 33203. 08080 Barcelona
Telèfon 672 673 760 — elprego@galerada.cat


Consulteu els números d'anys anteriors

Fes-te’n subscriptor
Preu de la subscripció anual:
27,00 euros per exemplar
Preu de les subscripcions col·lectives: 20,00 euros per exemplar
Subscripcions col·lectives a partir de 10 exemplars i a una mateixa adreça


 
El Pregó número 543 (5) 2017
Sumari:
Església en sortida, de Ramon M. Nogués
Música, de Montserrat Morera
Paràboles del regne per als nostres temps, de Valentí Fàbrega i Escatllar
Judit i Holofernes: l'hora de la veritat (Jdt 8,11-36), de Sefa Amell
Desarmament d'ETA i pau a Euskadi, una molt bona notícia, de Jaume Botey
Cap on anem? Reflexions entorn de la plataforma Castor, de Ramon Garriga
Torras i Bages: catalanisme i catolicisme, de Joan Lluís Pérez-Francesch
Una història de compromís i acolliment, de Joel Cortés,
president de la Comissió Permanent de la Iglesia Evangélica Española

Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris
Accent de Jordi Graupera
Quadre d’honor
Quarto fosc
 
El Pregó número 542 (4) 2017
Sumari:
Déu insignificant?, de Ramon M. ogués
Cinema, de Montserrat Morera
La mare de Jesús segons l'Evangeli de sant Joan, de Valentí Fàbrega i Escatllar
Espai públic i neutralitat, de Ramon M. Nogués
Lluís Espinal: una fe, a boca de canó, de Jaume Flaquer s.j.
La democràcia en retrocés, de Joan Guitart
La teologia del pecat en Luter, de Xavier Semillas
El budisme: una lluita contra el dolor, de Xavier Semillas
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris
Accent de Josep M. Fonalleras
Quadre d’honor
Quarto fosc

El Pregó número 541 (3) 2017
Sumari:
Sant Josep, un gran home, de Sefa Amell
Visites, de Montserrat Morera
El drama del catolicisme conservador, de Valentí Fàbrega i Escatllar
Dejuni, de Ramon M. Nogués
Harmonia interconfessional, de Sefa Amell
La mort de Déu, el renaixement de l'home, de Xavier Semillas
El cop d'estat de les finances, de Lluís Busquets i Grabulosa
Els Països Catalans evangèlics, de Montserrat Coll i Calaf
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris
Accent de Teodor Suau
Quadre d’honor
Quarto fosc
 
El Pregó número 540 (2) 2017
Sumari:
Plans pastorals diocesans, de Pere Codina i Mas
Cinema, de Montserrat Morera
La joia de l'amor (Amoris laetitia) un document controvertit, de Valentí Fàbrega i Escatllar
El nunci a Espanya boicoteja l'Església catalana, d'Oriol Domingo
Trump vist des de l'ètica i l'Evangeli, de Jaume Botey
Dirigents d'avui, de Mn. Ricard Barba
Semblança de Mn. Ignasi Armengou i Sañas: «La font que es dóna del tot a qui se li acosta», de Montserrat Morera i diversos testimonis de Sarrià
La cal·ligrafia d'una experiència. A propòsit «Del teu germà musulmà» de Dídac Lagarriga, de Xavier Semillas
L'Islam, de Dolors Bramon
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris
Accent de Cinto Busquet i Paredes
Quadre d’honor
Quarto fosc

El Pregó número 539 (1) 2017
Sumari:
2017: any de canvis, de Pere Codina i Mas
Cinema, de Montserrat Morera
Els bisbes: procedència i evolució, de Valentí Fàbrega i Escatllar
Les espiritualitats i les religions en la societat d'avui i de demà, de Ramon M. Nogués
La qüestió xueta a Mallorca, de Toni Picó i HIdalgo
Prop de Déu i lluny del món?, de Joan Botam
Ens han pres la por (Mt 10,28), de Ricard Barba
Paciència i esperança, de Nikos Kazandzakis
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris
Accent de Pep Collelldemont
Quadre d’honor
Quarto fosc

Punts de venda
Trobareu El Pregó a les llibreries:

- Claret (Llúria, 5) de Barcelona
- Geli (Argenteria, 18) de Girona
- La Puça (La Vall, 18) d'Andorra la Vella

- Màrquez (Muralla de Sant Llorenç, 2) de Mataró
- Ramon Llull (la Palma, 9) de Lleida
- Santa Anna (plaça de la Caserna, 9) de Granollers