Publicació d’informació i opinió.
Edició: El Pregó Associació Cultural - Galerada Serveis d’Edició SCCL.
Apartat de Correus: 33203. 08080 Barcelona
Telèfon 672 673 760 — elprego@galerada.cat

Torneu a la pàgina d'inici


Consulteu els números d'anys anteriors

Fes-te’n subscriptor


 
El Pregó número 468 - 15 de desembre del 2013
Sumari:

Lectura, de Joan Maluquer i Ferrer
Sobre la lectura cristiana dels Evangelis, de Casimir Martí
Nadal i l'edat àuria, de Valentí Fàbrega i Escatllar
Quin futur espera a l'Església amb Francesc?, de Sefa Amell
Contra el vent de proa de la Cúria, de Hans Küng
Text, de C.K. Chesterton
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Leire Sales i Joan Maluquer
Accent de Salvador Pàniker i Alemany
Quadre d’honor
Quarto fosc
El Pregó número 467 - 1 de desembre del 2013
Sumari:
Música, de Montserrat Morera
Nadal, Déu proper, de Casimir Martí
Identitat catalana i cristianisme, de Valentí Fàbrega i Escatllar
L'Espriu que desvetlla l'ànima del poble, de Josep-Maria Puigjaner
Hem de canviar la pell, de P. Teilhard de Chardin
Cristians i agnòstics, de Salvador Giner
Una nova albada al país del sol naixent, de Frederic Lanzaco i Salafranca
De la carta a Diognet
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Ramon M. Nogués i Sefa Amell
Accent de Montserrat Fontané
Quadre d’honor
Quarto fosc
 
El Pregó número 466 - 15 de novembre del 2013
Sumari:
Cinema, de Montserrat Morera
Retorn del cardenal Vidal i Barraquer, de Josep M. Totosaus
Al cardenal Vidal i Barraquer, un deute encara, de Miquel Barbarà Anglès
Vertadera víctima i màrtir, de cardenal Vidal i Barraquer i Salvador Rial
El regne sense fi i el món dels vivents, de Valentí Fàbrega i Escatllar
La diòcesi alemanya de Friburg de Brisgòvia i els divorciats tornats a casar, de Josep M. Totosaus
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Josep M. Totosaus
Accent, de Francesc Pardo
Quadre d’honor
Quarto fosc
El Pregó número 465 - 1 de novembre del 2013
Sumari:
Agenda
Tarragona, de Josep M. Totosaus
De la procreació patriarcal a la supressió de la família, de Valentí Fàbrega i Escatllar
Nacionalisme i deshumanització, de Fernando García de Cortázar
Les religions, poemes del Misteri, de Ramon M. Nogués
Buscar i escoltar, de Gaspar Mora
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Joan Maluquer i Josep M. Totosaus
Accent, d'Antoni Puigverd
Quadre d’honor
Quarto fosc
   
El Pregó números 464 - 15 d'octubre del 2013
Sumari:
Cinema, de Montserrat Morera
Una Església de portes obertes, de Josep M. Totosaus
Controvèrsia protestant sobre la família, de Valentí Fàbrega Escatllar
A favor de l'amor, d'Antoni Puigverd
Opinions lliures del papa Francesc, entrevista d'Eugenio Scalfari al papa Francesc
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Joan Maluquer i Josep M. Totosaus
Accent, de J.T.
Quadre d’honor
Quarto fosc

El Pregó número 463 - 1 d'octubre del 2013
Sumari:
Lectura, de Glòria Soler
Res a comentar?, de Josep M. Totosaus
Aprenent d'humanitat, de Juan Masiá
El miracle del vi i l'hora de Jesús (Jn 2,1-11), de Valentí Fàbrega Escatllar
Cristians perseguits, de Joan F. Mira
Cristià o religiós?, de Joan Aurich
Una Església on tothom hi té lloc, de papa Francesc
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Montserrat Coll i Calaf, Josep Dalmau, Ramon M. Nogués i Josep M. Totosaus
Accent, de Grup d'Investigacions Sociològiques de la Religió de la Universitat Autònoma de Barcelona
Quadre d’honor
Quarto fosc
   
El Pregó números 462 - 15 de setembre del 2013
Sumari:
Cinema, de Montserrat Morera
Església i País, de Josep M. Totosaus
Sobre la situació de Síria, de Christophe Lafontaine
Santa Tecla i el futur de l'Església, de Valentí Fàbrega Escatllar
Retrobament a la Ribagorça
Fa cinquanta anys hi va haver un concili,
de Víctor Codina
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Josep M. Totosaus
Accent, de Viqui Molins
Quadre d’honor
Quarto fosc
El Pregó número 461 - 1 de setembre del 2013
Sumari:
Lectura, de Jaume Patrici Sayrach
Elogi dels capellans, de Josep M. Totosaus
Pescadors d'homes, de Valentí Fàbrega Escatllar
Un nou maig del 68?, de Víctor Codina
Girona, la diòcesi de les mil esglésies, de Josep M. Totosaus
Sobre nació i llengua, encara, de Pere Lluís Font
Ramón Jáuregui entre l'Església i el PSOE, de J.T.
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Pere Codina i Josep M. Totosaus
Accent, de Josep Miquel Bausset
Quadre d’honor
Quarto fosc
   
El Pregó número 459-460 - 1 i 15 d'agost del 2013
Sumari:
Agenda
El papa Francesc i la laïcitat de l'Estat, de Jaume Botey
El papa de la llibertat d'esperit i de la raó cordial, de Leonardo Boff
El peix i la moneda, de Valentí Fàbrega Escatllar
Bergoglio, revolucionari a la seva manera, de Sandro Magister
Tradicions i religions a l'Àfrica negra, de Ferran Iniesta
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Josep M. Totosaus
Accent, de Ramon Maria Nogués
Quadre d’honor
Quarto fosc
El Pregó número 457-458 - 1 i 15 de juliol del 2013
Sumari:
Cinema, de Glòria Soler
La llicó d'uns nomenaments, de Josep M. Totosaus
La pregària d'un malalt (Sal 6), de Valentí Fàbrega Escatllar
Diàleg ecumènic, de Josep M. Totosaus
Mica de crònica nigerina, de Josep Frigola
Sobre Torras i Bages i l'ostentació, de Josep Miquel Sobrer
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Joan Maluquer, Joan Oñate i Josep M. Totosaus
Accent, deJorge Bellver Casaña
Quadre d’honor
Quarto fosc
   
El Pregó número 456 - 25 de juny del 2013
Sumari:
Cinema, de Sefa Amell
Sobre el problema del mal, de Josep M. Totosaus
El misteri dels cossos immortals, de Valentí Fàbrega i Escatllar
Als 100 dies de la renúncia de Benet XVI, de Víctor Codina
Enfortir la col·legialitat a tots els nivells, de Joan Piris
El Mal, la Realitat i e Déu, de Ramon M. Nogués
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris d'Enric Cirici, Joan Maluquer i Josep M. Totosaus
Accent, de papa Francesc
Quadre d’honor
Quarto fosc
El Pregó número 455 - 10 de juny del 2013
Sumari:
Cinema, de Montserrat Morera
Una societat incoherent, de Josep M. Totosaus
El successor de Jesús, de Valentí Fàbrega Escatllar
Servei solidari: una iniciativa dels escolapis, de Carles Gil i Saguer
Se'n sortirà el papa Francesc? Quatre preguntes (2), de Hans Küng
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Josep M. Totosaus
Accent, de Francesc Marc Àlvaro
Quadre d’honor
Quarto fosc
 
El Pregó número 454 - 30 de maig del 2013
Sumari:
Cinema, de Montserrat Morera
Una nova fisonomia per a l'Església, de Casimir Martí
Aportsem per una Església democràtica, de Fòrum Joan Alsina
Fòrum messiànic (Lc 7, 18-23), de Valentí Fàbrega Escatllar
Se'n sortirà el papa Francesc? Quatre preguntes, de Hans Küng
Francesc, l'home de la pobresa, l'home de la pau, de papa Francesc
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Josep M. Bauset, Xavi Casanovas Josep M. Totosaus
Accent de Narcís Saguer
Quadre d’honor
Quarto fosc
El Pregó número 453 - 15 de maig del 2013
Sumari:
Lectura, de C.M.
Record de mossèn Josep Maria Vidal, de Joan Oñate, Església Plural
La Resolució 142VP del Concili Provincial Tarraconense
La Conferència Episcopal Catalana: un refús injustificable, de Valentí Fàbrega Escatllar
Déu(s) i Societats, de Ramon M. Nogués
Els Rectors del Dissabte: l'Església valenciana silenciada, de Teresa Ciges, Universitat de València
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Casimir Martí i Josep M. Totosaus
Accent, de Joaquim Nadal i Farreras
Quadre d’honor
Quarto fosc
   
El Pregó número 452 - 30 d'abril del 2013
Sumari:
Òpera, de Montserrat Morera
Cara i creu dels elogis al papa Francesc, de Josep M. Totosaus
Les dues esglésies, de Valentí Fàbrega Escatllar
Acció de gràcies pels XXV anys de Fòrum «Cristianisme i Món d'Avui»
Ara fa 100 anys, d'Antonio Machado
Pobres i, a més a més, exclosos, de Casimir Martí
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Miquel-Àngel Ferrés i Josep M. Totosaus
Accent, de Narcís-Jordi Aragó
Quadre d’honor
Quarto fosc
El Pregó número 451 - 12 d'abril del 2013
Sumari:
Cinema, de Montserrat Morera
Esbós d'un programa per al papa Francesc, de Casimir Martí
És el Senyor!,
de Josep M. Totosaus
Jesús i la importència, de Valentí Fàbrega Escatllar
El futur del Centre d'Estudis Pastorals
Tasques per al proper successor de Pere, de J.I. González Faus
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Joan Maluquer i Josep M. Totosaus
Accent, de Pilar Rahola
Quadre d’honor
Quarto fosc
   
El Pregó número 450 - 20 de març del 2013
Sumari:
Lectura, de Casimir Martí
Salutació, del papa Francesc
La Pasqua de Maria Magdalena, de Valentí Fàbrega Escatllar
Al nou pap, de Sefa Amell
Una Església profètica enmig de la crisi, comunicat signat per Moviments Obrers Cristians de Catalunya i Balears, Capellans Obrers, Religioses/os en Barris i Delegacions de Pastoral Obrera
Itinerari d'El Pregó 401-450
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Josep M. Totosaus
Accent, de Climent Forner
Quadre d’honor
Quarto fosc
El Pregó número 449 - 11 de març del 2013
Sumari:
Agenda
Sobre la pregària, de Josep M. Totosaus
Pescadors d'homes (Mc 1,17), de Valentí Fàbrega i Escatllar
Sobre l'autoritat en l'Església catòlica
La «dimissió» de Pau VI, de Narcís-Jordi Aragó
Leonardo Boff parla de Benet XVI i del seu successor, de Leonardo Boff
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Josep M. Totosaus
Accent, de Juan María Laboa
Quadre d’honor
Quarto fosc
El Pregó número 448 - 28 de febrer del 2013
Sumari:
Agenda
Mentre esperem un nou papa, de Josep M. Totosaus
Una potestat paradoxal, de Valentí Fàbrega Escatllar
El papa que no va renunciar a ser professor, de Francesc Torralba
Una veu reconeguda o una coalició d’esglésies?, de Vicenç Villatoro
De Pere al papa o bé de Pere a l’Església?, de J.T.
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Josep M. Totosaus
Accent
Quadre d’honor
Quarto fosc
El Pregó número 447 - 15 de febrer del 2013
Sumari:
Cinema, de Montserrat Morera
Comunicat del papa Benet XVI
En el 50è aniversari del Concili Vaticà II
Una rèplica insultant (Mc 7,27), de Valentí Fàbrega
Del pare Salvador de les Borges al pare Joan Botam, de J. T.
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Josep M. Totosaus
Accent
Quadre d’honor
Quarto fosc
El Pregó número 446 - 31 de gener del 2013
Sumari:
Agenda
El silenci de Déu?, de Casimir Martí
El silenci de Déu, de Valentí Fàbrega Escatllar
«La revolta de cada dia», de Fèlix Martí
Comunicat del bisbe de Girona
Moisès Broggi, de Ramon M. Nogués
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Casimir Martí, Josep M. Totosaus i Joan Maluquer
Accent
Quadre d’honor
Quarto fosc
El Pregó número 445 - 14 de gener del 2013
Sumari:
Agenda
Nadal i el bou i la mula, de Jaume Botey i Vallès
La interpretació de la Bíblia, de Casimir Martí
L'edifici de Rivadeneyra, 6 (Barcelona), de C. M.
Signes d’aquest temps, recull de notícies i comentaris de Pere Codina, Josep M. Totosaus i Joan Maluquer
Accent
Quadre d’honor
Quarto fosc