COMPOSITORS


Isaac Albéniz

Pau Casals

Vicent Asencio

Jaume Mas Porcel

Enric Morera

Manuel Oltra

Jaume Pahissa

Manuel Palau

Matilde Salvador

Baltasar Samper

Joaquim Serra

Eduard Toldrà
amb la col·laboració de

GdC      

amb el suport de

GdC