Contacte:
Apartat de correus, 114
08349 Cabrera de Mar
Tel. 672 673 760
correu@galerada.cat

    

publicacions

publicacions

traduccions

serveis editorials


Distribuïdora:
NUS DE LLIBRES
Bibliografia de Catalunya Nord (1502-1999)

Dolors Serra i Kiel


Presentació, pàgina 3

Pròleg, pàgina 5

Introducció, pàgina 10

LLIBRES PUBLICATS A CATALUNYA NORD 1502-1999, pàgina 21

LLIBRES D’AUTORS NORD–CATALANS PUBLICATS FORA DE CATALUNYA NORD 1659-1999, pàgina 97

TRADUCCIONS AL CATALÀ PUBLICADES FORA DE CATALUNYA NORD, pàgina 123

NÚMEROS MONOGRÀFICS DE REVISTES, pàgina 125

LA TEMÀTICA DE LA BIBLIOGRAFIA NORD-CATALANA, pàgina 133

GRÀFICS I INTERPRETACIÓ, pàgina 139

ÍNDEXS

Pseudònims i variants ortogràfiques dels noms d’autor, pàgina 148

Els autors i les seves obres, pàgina 150

Col·laboradors i autors col·lectius, pàgina 170

Títols, pàgina 178

Impressors i editors, pàgina 193

IL·LUSTRACIONS, pàgina 201
El vostre cistell  


Loading