Contacte:
Apartat de correus, 114
08349 Cabrera de Mar
Tel. 672 673 760
correu@galerada.cat

    

publicacions

publicacions

traduccions

serveis editorials


Distribuïdora:
NUS DE LLIBRESL’organització del territori, un repte per al segle XXI?


Prefaci, per Joan Puigcercós i Boixassa, p. 11

Justificació, per Joandomènec Ros i Aragonès, p. 17

Paraules preliminars, per Joan Tort i Donada, Valerià Paül i Carril i Joan Maluquer i Ferrer, p. 21

I. L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE CATALUNYA AVUI

Interrogants sobre l'organització territorial, per Joan Tort i Donada, p. 45

Ara ja toca? Pors, dubtes i incerteses davant l'organització territorial de Catalunya, per Jesús Burgueño, p. 83

L'ens local cooperatiu en l'administració local de Catalunya, per Joaquim Ferret i Jacas. p. 107

II. MES ENLLÀ DE LES INÈRCIES, EL REPTE DE LA GESTIÓ

L'experiència de l’organització territorial d'Aragó. De les mancomunitats a les comarques, per Ramón Salanova Alcalde, p. 125

L'evolució dels territoris locals a Espanya (1985-2005). De les inèrcies del mapa municipal a la construcció d'una nova geometria supramunicipal, per Jacobo García Álvarez, p. 151

Catalunya i els models espanyol i francès d'organització territorial. Uns apunts i una reflexió crítica, per Joan Becat, p. 189

Divisions territorials i escales de gestió: les possibilitats inexplorades del municipi petit i mitjà, per Jaume Font i Garolera, p. 237

III. FÒRMULES NOVES PER A UNES NECESSITATS CANVIANTS

Territoris i administració a França. La qüestió de la governabilitat de les àrees metropolitanes i de l’anomenada 'solidaritat intermunicipal', per Jean-Louis Coll, p. 289

Perspectives de present i de futur sobre el fet metropolità a Catalunya, per Josep Oliveras i Samitier, p. 315

El model de desenvolupament i l'organització territorial a Portugal. Inèrcies, desafiaments i oportunitats, per João Luís Jesus Fernandes, p. 353

Algunes qüesions d'organització territorial planejades des de la perspeciva de les Illes Balears, per Onofre Rullan i Salamanca, p. 403

IV. DIBUIXANT EL PRESENT, ESBOSSANT EL FUTUR

Plantejaments de reestructuració del mapa municipal a Galícia. Presentació d'un model aplicat: el Concello do Deza, per Román Rodríguez González, p. 445

La perspectiva interregional a Europa i els territoris locals. Una nova visió per a un debat renovat, per Josep Vicent Boira i Maiques, p. 477

L’organització territorial en el nou Estatut de Catalunya. Gènesi i concreció d’una reforma incompleta, per Oriol Nel·lo, p. 505

Camins de futur en l’organització del territori, per Albert Serratosa i Palet, p. 561

Cap a una nova organització regional del territori italià. Reforma electoral i reforma constitucional a l'inici del segle XXI, per Carlo Brusa, p. 579

L’organització del territori, estratègia política o exercici de possibilisme?, per Teresa Aragonès, Joan Becat, Joan Boada, Lluís Corominas i Roberto Labandera, p. 603
El vostre cistell  


Loading