Contacte:
Apartat de correus, 114
08349 Cabrera de Mar
Tel. 672 673 760
correu@galerada.cat

    

publicacions

publicacions

traduccions

serveis editorials


Distribuïdora:
NUS DE LLIBRESIntel·lectualitat i cultura resistents:
«Serra d’Or» (1959-1977)

Carme Ferré i Pavia


Prefaci
per Joan Manuel Tresserras, pàgina 9

I INTRODUCCIÓ, pàgina 13

II UNA EMPRESA DE RESISTÈNCIA CULTURAL, pàgina 25

La redacció i els polítics, pàgina 30

El manteniment econòmic, pàgina 41

Publicitat: el lllibre i la colònia, pàgina 49

III LA CENSURA DE PREMSA, pàgina 57

Allò que mai no s’esdevingué, pàgina 62

El procés de normalització, pàgina 69

Institucions i persones proscrites, pàgina 74

Al·lusions a la censura, pàgina 76

L’actualitat, pàgina 78

El 1969, pàgina 82

Les multes, pàgina 86

IV «SERRA D’OR», REVISTA LITERÀRIA, pàgina 99

La recuperació d’una tradició, pàgina 105

Cànon poètic, pàgina 115

El repte novel·lístic, pàgina 120

Revisar una època, pàgina 130

Els corrents i contracorrents, pàgina 141

V «LLETRES DE BATALLA»: L’OFICIALITZACIÓ DE LES POLÈMIQUES, pàgina 155

Acostumar-se al debat, pàgina 165

Retrats de la crisi, pàgina 176

Les polèmiques dels lectors, pàgina 185

VI MÚSICA, TEATRE I CINEMA: ENTRE L’ESPECTACLE I LA CRÍTICA, pàgina 191

La cançó de l’enfadós, pàgina 201

Teatre, pàgina 206

L’etapa Fàbregas, pàgina 215

Un cinema per a un poble, pàgina 222

VII ART I ARQUITECTURA, pàgina 237

L’arquitectura social, pàgina 245

«Menys ordre i menys constància», pàgina 257

Les arts plàstiques, pàgina 267

La lluita amb les idees, pàgina 280

VIII LA TERRA I LA GENT: EL PAÍS DE «SERRA D’OR», pàgina 291

Les portades, pàgina 300

Les entrevistes, pàgina 306

Montserrat Roig, pàgina 314

Els temes dels lectors, pàgina 322

«SERRA D’OR», TESTIMONI D’UN TEMPS, UN ASSAIG D’UNA ÈPOCA, pàgina 327

Tradició i fetitxos, la literatura a «Serra d’Or» , pàgina 340

Programació cultural des de la resistència, pàgina 350

Divulgació i compromís, el realisme social, pàgina 369

Política econòmica, pàgina 372

Entre el nou socialisme i les realitats nacionals, pàgina 373

La construcció d’un escenari català, pàgina 378

Patriarcat català i referents simbòlics, pàgina 389

Trobada intergeneracional, pàgina 394

Cultura resistent i cultura de masses, pàgina 397

APÈNDIX, pàgina 407

ÍNDEX ONOMÀSTIC, pàgina 419
El vostre cistell  


Loading