La revista El Pregó

El Pregó és una publicació d'informació i opinió sobre l'Església catalana. Dirigida pel claretià Pere Codina, en el consell de redacció hi ha catòlics, catalanistes i de tendència progressista.

Un manifest de 18 professors de la Facultat de Teologia de Catalunya, el març del 1993, provocà una petita tempesta a les aigües aparentment tranquil·les de l’Església catalana, just quan es preparava el darrer Concili Provincial Tarraconense. Diversos sectors de l’Església van donar suport als divuit professors: grups laics, la Unió de Religiosos, els amics de Pere Casaldàliga i molts altres. El cardenal Carles es mantenia ferm. Fou en aquest context que Casimir Martí i un grup de companys, entre els quals Josep M. Totosaus, van fundar El Pregó. El número 1 sortí el mes de març del 1994.

El Pregó ha anat creant una manera de pensar, una manera de criticar des de dins. No és una malvolença contra totes les coses de l'Església, sinó al contrari: volem que funcioni millor. Intentem donar elements de pensament de manera crítica, al marge de les versions oficials i sempre amb un punt de vista progressista i catalanista.

L'any 2017 rebèrem el premi Mossèn Vidal Aunós per la trajectòria col·lectiva de la nostra publicació.

0
Total de pàgines
0
Números
0
Subscriptors
0
Premis

Números publicats

Consulteu els números publicats de la revista

any 2010

números del 398 a 402

any 2011

números del 403 al 424

any 2012

números del 425 al 444

any 2013

números del 445 al 468

any 2014

números del 469 al 490

any 2015

números del 491 al 514

any 2016

números del 515 al 538

any 2017

números del 539 al 550

any 2018

números del 551 al 562

any 2019

números del 563 al 574

any 2020

números del 575 al 586

any 2021

números del 587 al 598

any 2022

números del 599 al 610

Llegiu el número 577 de la revista

El Pregó 577 (2020)

Fes-te'n subscriptor

Preu de la subscripció anual d'1 exemplar (2023): 42,00 euros l'any
Preu de les subscripcions col·lectives (2023): 29,00 euros per exemplar l'any
Subscripcions col·lectives a partir de 10 exemplars i a una mateixa adreça
PVP: 3,5 euros (11 números ordinaris) i 7,5 euros (1 número especial)

Punts de venda

Trobareu El Pregó a les llibreries:

Claret (Llúria, 5) de Barcelona
Geli (Argenteria, 18) de Girona
La Puça (La Vall, 18) d'Andorra la Vella
Màrquez (Muralla de Sant Llorenç, 2) de Mataró
Ramon Llull (la Palma, 9) de Lleida
Santa Anna (plaça de la Caserna, 9) de Granollers
La Capona (Gasòmetre, 41-43) de Tarragona
La 2 de Viladrich (Despuig, 22) de Tortosa