Consell Assessor d'Avaluació


Ludger Mees, catedràtic d’història contemporània, Euskal Herriko Unibertsitatea - Universidad del País Vasco, Bilbao

Tilbert D. Stegmann, catedràtic emèrit de filologia romànica, Johann-Wolfgang-Goethe-Unviersität, Frankfurt am Main

Joan Alegret i Llorens, catedràtic emèrit de filologia catalana, Universitat de les Illes Balears, Palma

Joan Becat, catedràtic emèrit a la Universitat de Perpinyà Via Domícia - Université de Perpignan Via Domitia, Perpinyà