Revista El Pregó

Revista El Pregó

EL PREGÓ
Revista eclesial d’informació i opinió


Director: Pere Codina
Consell de redacció: Sefa Amell, Montserrat Camps, Enric Cirici, Oriol Domingo, Valentí Fàbrega, Joan Guitart, Joan Maluquer i Ferrer, Montserrat Morera, Ramon M. Nogués i Xavier Semillas

Edició:
El Pregó Associació Cultural - Galerada Serveis d’Edició SCCL.
Apartat de Correus: 33203. 08080 Barcelona
Telèfon 672 673 760 — elprego@galerada.cat

Accediu al web d'El Pregó https://galerada.cat/elprego/index.html


There are no products to list in this category.